درس خارج فقه | کتاب الجهاد

صوت کامل درس خارج فقه (القواعدالفقهیه جلسه پنجم) حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه پنجم القواعدالفقهیه سه شنبه ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۴ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۴ Related posts: صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ صوت کامل درس خارج فقه (القواعدالفقهیه جلسه چهارم) حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ جلسه دوازدهم جلسه بیست و نهم

ادامه نوشته »

صوت کامل درس خارج فقه (القواعدالفقهیه جلسه چهارم) حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه چهارم القواعدالفقهیه دوشنبه ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۳ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۳ Related posts: صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ صوت کامل درس خارج فقه (القواعدالفقهیه جلسه پنجم) حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ جلسه دوازدهم صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

ادامه نوشته »

صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه سوم القواعدالفقهیه یکشنبه ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲ Related posts: جلسه بیستم جلسه بیست و ششم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۶ درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۶

ادامه نوشته »

جلسه سی ام

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه ششم جلسه نهم جلسه دهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه بیست و نهم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه ششم جلسه نهم جلسه دهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »

جلسه بیست و هشتم

جلسه درس خارج فقه ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  (حوزه های علمیه) Related posts: جلسه ششم جلسه نهم جلسه دهم جلسه شانزدهم

ادامه نوشته »