گزارش تصویری|اجلاسیه اساتید حوزه ایروانی با حضور حضرت آیت الله مجتهد شبستری برگزار شد