گزارش تصویری|درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۲۵خردادماه ۱۳۹۹