گزارش تصویری|درس خارج فقه حضرت ایت الله مجتهد شبستری۲۰ اسفندماه۱۳۹۶