گزارش تصویری| آخرین جلسه درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۷-۹۶