گزارش تصویری/درس خارج فقه حضرت آیت الله مجتهد شبستری ۷ اسفندماه ۱۳۹۶