گزارش تصویری| سخنرانی حضرت آیت الله مجتهد شبستری در مسجد نور تهران

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری، شامگاه ۲۱ بهمن در مسجود نور تهران به سخنرانی پرداختند.