درس خارج فقه | امر به معروف و نهی از منکر

صوت کامل درس خارج فقه (القواعدالفقهیه جلسه پنجم) حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه پنجم القواعدالفقهیه سه شنبه ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۴ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۴ Related posts: صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ صوت کامل درس خارج فقه (القواعدالفقهیه جلسه چهارم) حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ جلسه دوازدهم جلسه بیست و نهم

ادامه نوشته »

صوت کامل درس خارج فقه (القواعدالفقهیه جلسه چهارم) حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه چهارم القواعدالفقهیه دوشنبه ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۳ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۳ Related posts: صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ صوت کامل درس خارج فقه (القواعدالفقهیه جلسه پنجم) حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ جلسه دوازدهم صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

ادامه نوشته »

صوت کامل درس خارج فقه حضرت آیت الله شبستری در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

جلسه سوم القواعدالفقهیه یکشنبه ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲ Related posts: جلسه بیستم جلسه بیست و ششم درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۶ درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۶

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر سه شنبه نوزدهم دی ماه ۱۳۹۶

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) سه شنبه نوزدهم دی ماه ۱۳۹۶ Related posts: درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۶ درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه چهارم دی ماه …

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه هجدهم دی ماه ۱۳۹۶

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) دوشنبه هجدهم دی ماه ۱۳۹۶ Related posts: درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۶ درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه چهارم دی ماه ۱۳۹۶ …

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر یکشنبه هفدهم دی ماه ۱۳۹۶

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) یکشنبه هفدهم دی ماه ۱۳۹۶ Related posts: درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۶ درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه چهارم دی ماه ۱۳۹۶ …

ادامه نوشته »