درس خارج فقه | امر به معروف و نهی از منکر

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۶ Related posts: جلسه دوازدهم جلسه هجدهم جلسه بیست و نهم جلسه سی و یکم

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۶ Related posts: جلسه اول جلسه ششم جلسه بیست و سوم جلسه بیست و ششم

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۶ Related posts: جلسه پنجم جلسه بیست و پنجم جلسه بیست و هفتم جلسه سی و سوم

ادامه نوشته »

درس خارج حضرت آیت الله مجتهد شبستری(مدظله العالی) – بحث امر به معروف و نهی از منکر ۷-۸-۱۳۹۶

درس خارج حضرت آیت الله مجتهد شبستری(مدظله العالی) – بحث امر به معروف و نهی از منکر ۷-۸-۱۳۹۶ Related posts: جلسه هشتم جلسه بیستم جلسه بیست و پنجم جلسه سی و یکم

ادامه نوشته »

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۶

حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی)

درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر حضرت آیت الله محسن مجتهد شبستری(مدظله العالی) سه شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۶ Related posts: درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۶ درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر دوشنبه چهارم دی …

ادامه نوشته »