گزارش تصویری

دیدار دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور

دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور صبح امروز با حضرت آیت الله مجتهد شبستری دیدار نمود.  

ادامه نوشته »