بایگانی برچسب: ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن

دیدار مسئولان و کارکنان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن

دیدار مسئولان و کارکنان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، با حضرت آیت الله مجتهد شبستری

ادامه نوشته »